Foto – af bestyrelsen i Sæby Borgerforening

2024: Bestyrelsen
På generalforsamlingen den 5. marts 2024 blev Lene Mogensen valgt ind i bestyrelsen og Kirsten Sørensen og Maja Pape blev begge valgt som suppleanter.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således ( fra venstre)
Allan Stær (kasserer), Maja Pape (suppleant), Anna-Grethe Overby (formand), Bente Olesen (sekretær) Lene Mogensen (bestyrelsesmedlem), Kirsten Sørensen (suppleant), Helmuth Kroer (næstformand) (
Foto 2024: Bjarne Kristensen)
2022: Sæby Borgerforening
Efter generalforsamlingen den 28. marts 2022 har bestyrelsen i Sæby Borgerforening konstitueret sig.

På billedet ses fra venstre Helmuth Kroer (næstformand) Annegro Franer (suppleant) Lisbeth Hultfeldt (bestyrelsesmedlem) Bente Olesen (suppleant) Anna-Grethe Overby (formand) Per Toft-Jensen (sekretær) Allan Stær (kasserer ) Foto: Bjarne Kristensen 2022

2021: Sæby Borgerforening:
Efter generalforsamlingen den 20 juli 2021 har bestyrelsen i Sæby Borgerforening konstitueret sig.

Fra venstre: Bente Olesen (suppleant) , Bente Maagaard (.suppleant) , Grethe Hegaard (sekretær), Anna-Grethe Overby (formand) , Allan Stær, (kasserer), Per Toft Jensen (bestyrelsesmedlem), Helmuth Kroer (næstformand). Foto: Bjarne Kristensen 2021


2019: Sæby Borgerforening:
Efter generalforsamlingen den 21. marts 2019 har bestyrelsen i Sæby Borgerforeningen konstitueret sig.

Fra venstre: Bente Maagaard (suppleant), Anna-Grethe Overby (formand), Susanne Dacke (næstformand), Grethe Hegaard (sekretær), Anne Mette Gregersen (suppleant), Inger Nielsen (kasserer), Helmuth Kroer (bestyrelsesmedlem) Foto: Bjarne Kristensen 2019


2018: Sæby Borgerforening

Fra venstre: Inger Nielsen (kasserer), Anna-Grethe Overby (næstformand), Susanne Dacke (bestyrelsesmedlem), Grethe Hegaard (sekretær), Carl Erik Pedersen (formand), Bente Maagaard (suppleant), Helmuth Kroer (suppleant). Foto: Bjarne Kristensen 2018