Generalforsamling

Der har været afholdt generalforsamling den 5. marts 2024 med følgende indhold:

Invitation til Sæby Borgerforenings Generalforsamling i Musik Huset, Skolegade 6, 9300 Sæby, Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Johan Honum
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2023, samt budget for 2024
 4. Indkomne forslag som ønskes behandlet indsendes pr. mail til saebyborgerforening@gmail.com  senest 28. februar 2024
  a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100 i 2025
  b) Bestyrelsen foreslår ændring i vedtægterne § 5 således:
  Fra: ”Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i marts måned”.
  Til: ”Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned”.
 5. Valg til bestyrelsen:

Anna-Grethe Overby (villig til genvalg)
b) Helmuth Kroer          (villig til genvalg)
c) Lisbeth Hultfeldt       (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter. Annegro Franer (ønsker ikke genvalg)
7. Orientering om Varelotteriet
8. Eventuelt. Kort orientering om årets arrangementer. Forslag til arrangementer i 2025. 
9. Afslutning

Der serveres 2 stykker smørrebrød til hver, samt øl/vand, kaffe, the og småkager. Det er kun medlemmer af Sæby Borgerforening, der har stemmeret.
Er du ikke medlem kan du blive det på 30 sekunder, hvis du betaler kr. 100 ved indgangen. Tilmelding er nødvendig senest 1. marts 2024 pr. mail til saebyborgerforening@gmail.com
Gratis for medlemmer.

Husk at tage penge med, så du kan deltage i aftenens lotteri.

Kontingent for sæson 2024 bedes indbetalt snarest på reg.nr. 9070 konto 1627259995.
Pr. person kr. 100,00, børn gratis

Virksomheder, organisationer og foreninger kr. 200,00.

Vi glæder os til en hyggelig aften og håber at se jer til Generalforsamlingen.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen i Sæby Borgerforening